Ojciec ruchu zielonoświątkowego

Ojciec ruchu zielonoświątkowego

Przez wielu uważany za inicjatora i ojca ruchu zielonoświątkowego Charles F. Parham był postacią bardzo złożoną i różnie ocenianą przez badaczy. Z tego artykułu dowiesz się jakie prądy religijne go ukształtowały, a później przełożyły się na teologię...

czytaj dalej
Demony i jak z nimi walczyć – dr Tomasz Józefowicz

Demony i jak z nimi walczyć – dr Tomasz Józefowicz

Zapraszamy do przeczytana artykułu naukowego naszego Dziekana dra Tomasza Józefowicza a temat współczesnych prób zrozumienia kwestii demonologicznych. Dowiecie się m. in. jak współcześni teologowie próbują wyjaśnić zjawisko demonów, a także jakie mogą być możliwe...

czytaj dalej
Artykuł o WST z Chrześcijanina z 1992 roku

Artykuł o WST z Chrześcijanina z 1992 roku

Mają co najmniej dziewiętnaście lat, i co najmniej dwuletni "staż" wiary. Są po maturze, lub ukończyli szkołę zawodową. Pochodzą z różnych zborów, z różnych stron Polski. Zdarza się, że przyjeżdżają także z zagranicy. Przyszli tu ze swoimi marzeniami i przekonaniem,...

czytaj dalej
Relacja z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

Relacja z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 i immatrykulacja studentów I roku Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie odbyła się w sobotę 4 października. Została ona uświetniona obecnością zaproszonych gości: Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka...

czytaj dalej
Podróż misyjna Rektora Piotra Nowaka do Angoli

Podróż misyjna Rektora Piotra Nowaka do Angoli

Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor "rozpoznawał grunt" pod potencjalne misje ewangelizacje, które...

czytaj dalej
Szkoła Biblijna Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

Szkoła Biblijna Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

3 października 1947 r. odbyło się posiedzenie „Rady Gospodarczej i Rady Nauczycielskiej Szkoły Biblijnej w Warszawie”. J Mrózek tak wspominał powstanie Szkoły Biblijnej ZKE: „Gdy w jesieni ubiegłego roku usłyszałem, że powstał plan uruchomienia w Warszawie Szkoły...

czytaj dalej