Artykuł pastora Edwarda Czajko o wielkim zielonoświątkowym apostole Donaldzie Gee.