Problem karcenia dzieci – dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS

Problem karcenia dzieci – dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS

PDF Version „Dziecko otoczone krytyką uczy się winić;Dziecko otoczone ośmieszeniem uczy się być nieufnym;Dziecko otoczone wrogością uczy się walczyć;Dziecko otoczone gniewem uczy się zadawać ból;Dziecko otoczone niezrozumieniem uczy się nie słyszeć innych;Dziecko...

czytaj dalej
Recepta na cud? – Jonasz Oświeciński

Recepta na cud? – Jonasz Oświeciński

Recepta na cud? PDF Version Jonasz Oświeciński Jeszcze nie tak dawno, rok temu wspominaliśmy wydarzenia związane z szesnastowieczną Reformacją, obchodziliśmy bowiem pięćsetlecie Reformacji Wirtemberskiej. Warto przypomnieć, że jednym z najważniejszych postulatów...

czytaj dalej
„Opowieść o wieży Babel…” – Ayala Paz

„Opowieść o wieży Babel…” – Ayala Paz

 Opowieść o wieży Babel I Księga Mojżeszowa 11,1-9 PDF Version Ayala Paz Z języka hebrajskiego przełożył: Jonasz Oświeciński Czy budujący  wieżę Babel dopuścili się niegodnego czynu? Czy zgrzeszyli?   Niektórzy komentatorzy, narrację z I Mj 11,1-9 tytułują jako:...

czytaj dalej
Jak rozpracowywano zielonoświątkowców

Jak rozpracowywano zielonoświątkowców

Inwigilacja środowiska ewangelikalnegow latach 1946-1950 Niniejszy artykuł omawia początki inwigilowania polskiego środowiska ewangelikalnego w latach powojennych. Jako datę kończącą ten okres przyjmuję wrzesień 1950 roku, kiedy to przeprowadzono akcję „B”, w wyniku...

czytaj dalej
Pomiędzy rodzeństwem – Jonasz Oświeciński

Pomiędzy rodzeństwem – Jonasz Oświeciński

Rodzina jest najstarszą formą życia społecznego. Można by pokusić się o konkluzję, iż obserwując jej sposób funkcjonowania, poszukiwać można wniosków dotyczących społeczeństw, a co za tym idzie, całej ludzkości. Rozważając temat rodziny w kontekście Biblii...

czytaj dalej
Wspomnij tych, którzy cię wspierali Dawidzie

Wspomnij tych, którzy cię wspierali Dawidzie

Niejednokrotnie śledząc dzieje słynnych postaci biblijnych zachwycamy się ich zaangażowaniem dla spraw wiary. Podziwiamy wielkich proroków  i  królów, którzy wyróżniali się na tle innych swoją pobożnością. Do takich osób należy król Dawid. Postać ta kojarzona jest z...

czytaj dalej
O profetyzmie w literaturze rosyjskiej

O profetyzmie w literaturze rosyjskiej

Artykuł autorstwa dra Leszka Jańczuka, STP 2 (2014) Literatura rosyjska XIX wieku jest pełna przeczuć i przepowiedni, właściwa jest jej trwoga z powodu nadciągającej katastrofy. Wielu rosyjskich pisarzy przeczuwało, że Rosja zmierza ku przepaści. „Literatura ta...

czytaj dalej
Jak kaseta VHS zmieniła zielonoświątkową religijność

Jak kaseta VHS zmieniła zielonoświątkową religijność

Zmiany zachodzące w świecie rzadko pozostają bez wpływu na otaczającą rzeczywistość. Jednak nie często rewolucje w świecie technologii odbijają się echem w świecie religijnym. Współczesna młodzież może tego nie dostrzegła, ale pokolenie 30+ zapewne tak - uwielbienie w...

czytaj dalej