Zmiany zachodzące w świecie rzadko pozostają bez wpływu na otaczającą rzeczywistość. Jednak nie często rewolucje w świecie technologii odbijają się echem w świecie religijnym. Współczesna młodzież może tego nie dostrzegła, ale pokolenie 30+ zapewne tak – uwielbienie w zborach się zmieniło. Jednak tylko jednostki powiązały pojawienie się magnetowidów VHS na polskim rynku z tym co obecnie nazywamy worship, czyli służbą uwielbienia. Zapraszamy do przeczytania artykułu naukowego dra Andrzeja Migdy, naszego wykładowcy na ten temat oraz do dyskusji.