Co decyduje o tym, że Kościół się rozwija? Zapewne wiele czynników, ale szczególnie wyraźnie widać, ze im więcej zielonoświątkowcy praktykują charyzmatów, tym szybciej się rozwijają. Zapraszamy do przeczytania artykułu redaktora naczelnego czasopisma „Chrześcijanin”.

Oliwer Cieślar – od 2013 r. redaktor naczelny czasopisma „Chrześcijanin”, magister teologii praktycznej Master of Arts in Practical Theology (Mattersey Hall, Glyndwr University), doktorant ChAT. Artykuł stanowi opracowanie najważniejszych zagadnień z pracy dyplomowej złożonej w Mattersey Hall Bible College w Anglii.