Obiecany artykuł o zielonoświątkowcach (a właściwie m.in. o zielonoświątkowcach i ogólnie o ewangelikalizmie polskim). Znany polski Profesor* dzieli się kilkoma refleksjami, a może stawia diagnozę polskiemu nurtowi zielonoświątkowemu. Z tekstu możesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o sobie.

*Prof. Zbigniew Pasek, profesor religioznawca, pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie prowadzi Pracownię Badań Współczesnych Form Duchowości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego protestantyzmu i nowych ruchów religijnych. Autor m. in. Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Kraków 2005; Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Kraków 2013; Kultura religijna protestantyzmu, Kraków 2014.