Zielonoświątkowiec zielonoświątkowcowi nierówny. Jak ich opisać by oddać całą naturę rzeczy?

Jak opisać by nie skrzywdzić, ale i nie potraktować z przesadną egzaltacją? Kto ich lepiej opisze, osoba z kręgu zielonoświątkowego czy osoba spoza tego kręgu? Zapraszamy w tym miesiącu do lektury tekstu dra Edwarda Czajko, postaci pomnikowej, żywej legendy naszego Kościoła. W przyszłym miesiącu zaprezentujemy podobną syntezę, ale osoby spoza naszego kręgu.