„Uczeni są zgodni – Chrystus jest postacią historyczną. Co prawda, niewiele o nim wiadomo, a dostępne pisma zawierają często sprzeczne informacje. Co zatem wiemy o Jezusie, jego rodzicach i narodzinach?”