Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor „rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacje, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy  przy czynnym udziale studentów WSTS.

Jak to się stało, że Rektor wybrał akurat Angolę? Wszystko zaczęło się od pewnego studenta WSTS – Bernardo Vincente’a, który z Angoli właśnie pochodzi. W 2009 roku rozpoczął on studia w murach naszej uczelni, a z biegiem lat w naturalny sposób zrodził się pomysł, by tę znajomość jakoś wykorzystać. Pierwszym owocem wspólnych starań było zasponsorowanie trzem studentkom z Angoli studiów na WSTS. Zaś w 2013 roku Bernardo zaprosił naszego Rektora do swojego kraju.

Angola, ze stolicą Luandą, to była portugalska kolonia. Luanda była miastem portowym przez które wywożono z kraju niewolników oraz dobra materialne (ropę, diamenty, żyzne gleby). W 1965 roku, 11 listopada, uzyskała niepodległość. Dziś żyje w niej 22 miliony obywateli, a jego powierzchnia przekracza powierzchnię Polski czterokrotnie. Angola boryka się z wieloma problemami, takimi jak niedojrzała demokracja, korupcja, nierówna dystrybucja dochodu narodowego, czy niski poziom edukacji i służby zdrowia. Chrześcijanie stanowią około 94% ludności, z czego 30% to protestanci, głównie zielonoświątkowcy.

Jestem wdzięczny Bogu za wszystko, czego doświadczyłem podczas pobytu w Angoli. Serdecznie dziękuję Kościołowi za błogosławieństwo, modlitwy oraz zabezpieczenie materialne mojej służby w Angoli. Wierzę, że zasiane w Angoli ziarno Słowa Bożego wyda obfity owoc przynosząc ludziom dobro i chwałę naszemu Zbawicielowi.

Rektor, Piotr Nowak

Zapraszamy do obejrzenia galerii.