dr hab. prof. ChAT Andrzej Kluczyński – Granica mądrości. Koh 3,1-15 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania