Większość egzegetów widzi w Izajaszowych Pieśniach o Słudze Pana przede wszystkim Jezusa z Nazaretu. R. Chisholm pisze: „Z upływem lat pojawił się Jezus Chrystus jako postać zapowiadana przez Izajasza w pieśniach sługi Pana (…). Doświadczenie Jezusa pozwala wyjaśnić niejednoznaczny język czwartej pieśni sługi (…) Język Iz 53,7-12, który w swoim pierwotnym kontekście mógł być rozumiany jako stereotypowy i hiperboliczny, realizuje swój pełny potencjał w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa”. J. Slawik, w krótkim komentarzu egzegetycznym poświęconym czwartej pieśni o słudze JHWH, napisał: „jak się wydaje…sługą był Deuteroizajasz (…), który poniósł śmierć, mimo swego przekonania o Bożym wybraniu i uniwersalnej misji”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu prof. Andrzej Kluczyńskiego pt. „O chrześcijańskiej interpretacji prorockich zapowiedzi władcy w Starym Testamencie”